Метою курсу є надання його учасникам навичок створення електронних навчальних курсів засобами системи управління навчанням Moodle та їх практичного використання у навчальному процесі.